Zakazy dotyczące palenia i sprzedaży wyrobów tytoniowych

INFORMACJA

o zakazach palenia i sprzedaży wyrobów tytoniowych

 

 

-        Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych:

1.    na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2.    na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3.    na terenie uczelni,

4.    w pomieszczeniach innych zakładów pracy,

5.    w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6.    w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7.    w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8.    na przystankach komunikacji publicznej,

9.    w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10.                      w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11.                      w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Nie zastosowanie się do zakazów palenia tytoniu w powyższych miejscach stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości od 20 do 500 zł.

 

-        Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu tzw. „informację o zakazie palenia tytoniu”

Nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 150 zł.

 

-        Zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

Powyższe stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł.

 

-        W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych sprzedawca musi umieścić widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

Nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 150 zł.

 

-        Zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Sprzedaż tytoniu w powyższych miejscach stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożona jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 500 zł.

 

 

-        Zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych w automatach.

Sprzedaż tytoniu w automatach stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożona jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości od 20 do 500 zł.

 

-        Zabroniona jest sprzedaż papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

Taka sprzedaż stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożona jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł.

 

-        Zabroniona jest sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

Taka sprzedaż stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i zagrożona jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł.