Eko patrol

Eko patrol

W roku 2011 w Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego powstał specjalny ekologiczny patrol, którego głównym zadaniem jest działalność w zakresie zwalczania problemu dzikich wysypisk śmieci i ustalanie sprawców zaśmieceń. Eko patrol będzie również wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadził działania edukacyjne w zakresie dbałości o ekologię i ochronę środowiska.

Poniżej przedstawiamy infrormacje na temat działalności eko patrolu:

 Wykaz wysypisk na terenie Wodzisławia Śląskiego

 

 


 

Zaśmiecenie z rejonu dworca PKP zostało posprzątane

07.03.2012 r.

 

W grudniu ubiegłego roku strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia zaśmiecenia znajdującego się w rejonie dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej. W marcu stwierdzono uprzątnięcie tego zaśmiecenia.

Na terenie położonym w niedalekiej odległości od budynku dworca kolejowego strażnicy stwierdzili duże zaśmiecenie odpadami takimi jak szklane i plastikowe butelki, papiery, worki foliowe, styropian, części odzieży. Śmieci znajdowały się na poboczu drogi.

Po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane.

 

Zaśmiecenie w rejonie dworca kolejowego

Zaśmiecenie w rejonie dworca kolejowego

Miejsce zostało posprzątane

Miejsce zostało posprzątane

 


 

 

Teren za wiadutkem na ul. Ofiar Oświęcimskich uporządkowany

20.02.2012 r.

 

Posprzątany został teren w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul.Ofiar Oświęcimskich.
Do uporządkowania tego miejsca przyczyniła się interwencja strażników miejskich z eko patrolu. Jeszcze w zeszłym roku strażnicy zainteresowali się nieporządkiem panującym przy ul. Ofiar Oświęcimskich.

 

 

Na miejscu zastali teren silnie zanieczyszczony różnego rodzaju odpadami takimi jak obudowy telewizorów, gruz, szkło, opakowania plastikowe i szklane, papiery,  co widać na zdjęciach poniżej.Ustalony więc został właściciel terenu, wysłano pismo zobowiązujące do uporządkowania zaśmiecenia.Podczas ponownej kontroli tego miejsca  przeprowadzonej w dniu dzisiejszym strażnicy stwierdzili, że teren został wysprzątany.

 

 

 

 

 


 

 

Zaśmiecenie przy ul. 26 Marca zostało uprzątnięte

10.02.2012 r.

 

Pod koniec ubiegłego roku strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia zaśmiecenia znajdującego się na niezabudowanej działce niedaleko sklepu Biedronka przy ul. 26 Marca. Obecnie w tym miejscu jest już czysto.

Na terenie przylegającym do parkingu przed sklepem Biedronka oraz szpitala przy ul. 26 Marca strażnicy stwierdzili porzucone odpady w rodzaju kawałków szkła butelek szklanych i plastikowych, starej odzieży, papierów i plastikowych elementów. Śmieci mimo, że były pokryte śniegiem były dobrze widoczne z pobliskiego parkingu i szpeciły otoczenie.

Po pisemnym wystąpieniu strażników do właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane na początku lutego.

Nieporządek przy ul. 26 Marca

Nieporządek przy ul. 26 Marca

Śmieci zostały posprzątane 

Śmieci zostały posprzątane

 


 

Przy ul. Basenowej już czysto

26.01.2012 r.

 

Posprzątany został teren po byłej siedzibie LOK i basenie przy ul. Basenowej. Do uporządkowania tego miejsca przyczyniła się interwencja strażników miejskich z eko patrolu.

W grudniu ubiegłego roku strażnicy zainteresowali się nieporządkiem panującym przy ul. Basenowej na terenie gdzie mieścił się kiedyś basen i siedziba LOK. Na miejscu zastali teren silnie zanieczyszczony różnego rodzaju odpadami takimi jak obudowy telewizorów, gruz, szkło, opakowania plastikowe i szklane, papiery, opony, co widać na zdjęciach poniżej.

Ustalony więc został właściciel terenu, którym obecnie jest  poznańska spółka i wysłano pismo zobowiązujące do uporządkowania zaśmiecenia. Wkrótce po tym na ul. Basenowej pojawili się pracownicy wynajętej przez właściciela terenu firmy porządkowej, którzy zabrali się do sprzątania działki.

Podczas ponownej kontroli tego miejsca  przeprowadzonej w dniu dzisiejszym strażnicy stwierdzili, że teren został wysprzątany, co też zostało udokumentowane na zdjęciach.

 

Nieporządek przy ul. Basenowej

Nieporządek przy ul. Basenowej

Śmieci zebrane w czasie sprzątania

Teren po posprzątaniu

Teren po posprzątaniu

 

 


 

 

Przy transformatorze już czysto

10.01.2012 r.

 

 W grudniu ubiegłego roku w czasie kontroli czystości i porządku strażnicy miejscy stwierdzili zaśmiecenie terenu znajdującego się w rejonie transformatora przy ul. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śl.

Miejsce to było zanieczyszczone potłuczonymi butelkami, kapslami, papierami, opakowaniami plastikowymi i metalowymi, porzuconymi fotelami. Właścicielem terenu jest spółka energetyczna dlatego też do niej wystosowali pismo polecające uprzątnięcie zaśmiecone miejsce.
Niedługo po naszym piśmie otrzymaliśmy informację właściciela terenu, że zaśmiecenie zostało uprzątnięte.

Poniżej zdjęcia dokumentujące stan przed i po uprzątnięciu.

 

Zaśmiecenie przy transformatorze na ul. Jana Pawła II

Zaśmiecenie przy transformatorze na ul. Jana Pawła II

Teren przy transformatorze na ul. Jana Pawła II po posprzątaniu

Teren przy transformatorze na ul. Jana Pawła II po posprzątaniu

 


 

Kontrola spalania w piecach C.O

05.01.2012 r.

 

Jak już informowaliśmy wcześniej funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli przeprowadzanie kontroli na posesjach mających na celu ustalenie czy w domowych kotłach c.o. są palone śmieci.

 

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Prowadzone kontrole mają wykazać, czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców śmieci i odpady.

Strażnicy wraz z pracownikami urzędu działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mogą wchodzić na teren nieruchomości i przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym pobierać próbki z palenisk celem ich zbadania na zawartość określonych związków wskazujących spalanie śmieci.

W kontroli kotłowni, które przeprowadzono w posesji jako kolejne w dzielnicy  Stare Miasto nie było konieczności pobierania  próbki i wysyłania  do laboratorium.  Właściciel nie zaprzeczał i przyznał się do wrzucenia do  pieca odpadów, co zakończyło się  zapłaceniem mandatu karnego wysokości 500 zł.

 

 


 

ROK 2011

 


 

 

 

 

ul. Łużycka posprzątany dojazd do ogródków

30.12.2011 r.

 

Podczas objazdu i kontroli terenu, strażnicy z eko patrolu ujawnili mocno zanieczyszczone pobocze drogi dojazdowej do ogródków działkowych (tj. boczna droga gruntowa prowadząca do ogródków działkowych ). Niestety śmieci wciąż w tym miejscu przybywało, ponieważ tzw. "śmieciarze" podrzucali je do już tam istniejących. Po interwencji naszego eko-patrolu teren został uprzątnięty.

 

Przypomnijmy, iż na działce znajdowały się porzucone odpady pochodzące z remontu, stare meble, opony samochodowe, plastikowe butelki, pampersy, worki foliowe wypełnione skoszoną trawą, itp. Od 28 grudnia ponownie możemy cieszyć się czystą okolicą. W tym miejscu składamy serdecze podziękowania za szybką reakcję na nasze sugestie właścicielowi terenu. Z kolei do mieszkańców naszego miasta zwracamy się z gorącą prośbą o reagowanie na osoby, które wyrzucają śmieci w takich i im podobnych miejscach. Bezpłatny telefon do dyżurnego Staraży Miejskiej - 986. Informacje uzyskane w ten sposób znacznie ułatwią i przyspieszą nam ujawnienie sprawcy, a  pozostałym mieszkańcom pozwolą cieszyć się czystością.

 

 

 

 


 

 

Ładniej na ul. Olszyny

28.12.2011 r.

 

Po interwencji strażników z eko patrolu zarządca drogi uporządkował pobocze ul. Olszyny.

Pod koniec listopada bieżącego roku, w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, strażnicy udali się na ul. Olszyny w dzielnicy Kokoszyce celem sprawdzenia

informacji o zanieczyszczeniu przez nieznane osoby pobocza drogi. Na miejscu stwierdzili, ,ze znajdujące się po obu stronach drogi pobocza są mocno zaśmiecone śmieciami w rodzaju papiery, butelki szklane i plastikowe, reklamówki z odpadami bytowymi.

 

Ulica Olszyny w Kokoszycach przed posprzątaniem

Ulica Olszyny w Kokoszycach przed posprzątaniem

O stwierdzonym nieporządku powiadomiony został zarządca drogi i ten wkrótce zlecił posprzątanie zaśmieconych miejsc znajdujących się wzdłuż drogi.

 

Ulica Olszyny w Kokoszycach po posprzątaniu

Ulica Olszyny w Kokoszycach po posprzątaniu

Pamiętajmy, jeżeli zauważymy osoby zaśmiecające różne miejsca nie bójmy się zgłosić tego do Straży Miejskiej lub na Policję.

 


 

Zaśmiecony teren przy ul. Witosa posprzątany

20.12.2011 r.

 

Pod koniec listopada strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję w związku zaśmieconą niezabudowaną działką w centrum miasta. Na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch marketów handlowych i stacji benzynowej przy ul. Witosa znajdowały się rozrzucone po całym terenie różnego rodzaju śmieci takie jak butelki, papiery, zużyte opakowania po produktach spożywczych, foliowe worki. Śmietnisko bardzo negatywnie wpływało na estetykę tego rejonu.

Po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane, co wyraźnie przyczyniło się do poprawy wyglądu tego miejsca.

 

Zaśmiecony teren przy ul. Witosa pod koniec listopada

Zaśmiecony teren przy ul. Witosa pod koniec listopada

W grudniu działka przy ul. Witosa została posprzątana

W grudniu działka przy ul. Witosa została posprzątana

 

 


 

 

Działka przy ul. Pszowskiej posprzątana

16.12.2011 r.

 

W dniu 21 listopada patrol interwencyjny Straży Miejskiej został powiadomiony o dużym zaśmieceniu terenu na działce przy ul. Pszowskiej. Na wskazanej przez zgłaszającego działce znajdowały sie spore ilości śmieci typu: papiery,butelki plastikowe i szklane, elementy armatury sanitarnej. Po powierdzeniu tej informacji sprawą zajął sie ekopatrol. Został ustalony właściciel działki. Z nim strażnicy przeprowadzili rozmowę i pouczyli go o konieczności utrzymania porządku a także zobowiązali do posprzątania zaśmiecenia powstałego na jego działce.

Miło nam poinformować, że w dniu 9 grudnia sprawdziliśmy miejsce zanieczyszczenia i odnotowaliśmy zakończenie sprawy.
Teren został posprzątany i właściciel postawił tablicę zakazu wysypywania śmieci.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o reagowanie na osoby, które wyrzucają śmieci.
Bezpłatny telefon do dyżurnego Staraży Miejskiej 986. Informacje uzyskane
w ten sposób ułatwią nam ujawnienie sprawcy a  wszystkim mieszkańcom pozwolą cieszyć się czystością.

 

Zaśmiecenie przy ul. Pszowskiej

Zaśmiecenie przy ul. Pszowskiej

Działka przy ul. Pszowskiej po posprzątaniu

Działka przy ul. Pszowskiej po posprzątaniu

 

 


 

Uporządkowane pobocze ulicy M.C. Skłodowskiej

13.12.2011 r.

 

Podczas wrześniowego objazdu terenu, strażnicy z eko patrolu zauważyli mocno zanieczyszczone pobocze drogi polnej (część M.C. Skłodowskiej łączącej Radlin II z miastem Radlin). Po ustaleniu zarządcy terenu wystosowano pismo o uporządkowanie  rejonu.

 

Na będącej  w administrowaniu przez PZD-Wodzisław Śl.  działce znajdowały się porzucone odpady pochodzące z remontu, obudowy z lodówek , opony samochodowe, plastikowe butelki, pampersy, worki foliowe wypełnione skoszoną trawą. W dniu 9 grudnia stwierdziliśmy, że teren został uprzątnięty. W tym miejscu składamy serdecze podziękowania za szybką reakcję na nasze sugestie Dyrekcji PZD-Wodzisław Śl. Do mieszkańców naszego miasta zwracamy się z prośbą o reagowanie na osoby, które wyrzucają śmieci. Bezpłatny telefon do dyżurnego Staraży Miejskiej 986. Informacje uzyskane w ten sposób ułatwią nam ujawnienie sprawcy a  wszystkim mieszkańcom pozwolą cieszyć się czystością.

zdjęcia z 10 września 2011r.

  

 

 

 

 

zdjęcia z 9 grudnia 2011r. 

 

 

 

 


 

Kontrole i mandaty za spalanie śmieci w piecach

03.12.2011 r.

 

Jak już informowaliśmy wcześniej funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli przeprowadzanie kontroli na posesjach mających na celu ustalenie czy w domowych kotłach c.o. są palone śmieci.

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Prowadzone kontrole mają wykazać, czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców śmieci i odpady.

Strażnicy wraz z pracownikami urzędu działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mogą wchodzić na teren nieruchomości i przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym pobierać próbki z palenisk celem ich zbadania na zawartość określonych związków wskazujących spalanie śmieci.

W czasie dwóch pierwszych kontroli kotłowni, które przeprowadzono w posesjach w dzielnicach Wilchwy i Stare Miasto nie było nawet konieczności pobierania takich próbek i wysyłania ich do laboratorium. Już same oględziny kotłowni i pieców na kontrolowanych posesjach wystarczyły do stwierdzenia, że w kotłach c.o. spalane są śmieci. Właściciele nie zaprzeczali i przyznali się do wrzucenia do swoich pieców odpadów, co zakończyło się dla nich zapłaceniem mandatów karnych w wysokości 200 i 250 zł.

 


 

 

Zbiórka elektrośmieci i makulatury w SP10 zakończona

01.12.2011 r.

 

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych zakończyła się zbiórka elektrośmieci i makulatury. Zebrano 25 szt. telewizorów i monitorów koputerowych, 12 szt. starych odbiorników radiowych, lodówkę, magiel, sporą ilość zużytych bateri i makulatury.

 

Celem tej akcji było dotarcie między innymi do tych osób, które pozbywają się tego typu śmieci podrzucając je na pobocza dróg, czy w lasach. Dlatego przypominamy, że odbiór takich śmieci jest bezpłatny i korzystny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wspólne działania Dyrekcji Szkoły nr 10 w Wodzisławiu Śląskim z eko-patrolem Straży Miejskiej przyczyniają się do ratowania naszego środowiska.

Straż Miejska Wodzisławia Śl.składa serdeczne poczękowania przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 10 za zorganizowanie i wspólne przeprowadzenie akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaśmiecenie pobocza ul. Długa posprzątane

30.11.2011 r.

 

 

 


 

Posprzątany teren byłego parkingu LOK przy ul.Basenowej

29.11.2011 r.

 

Pod koniec września strażnicy patrolując rejon obwodnicy miasta, nowy łącznik ulic 26 Marca  i Rybnickiej, zauważyli zdewastowany kiosk na terenie placyku do "nauki jazdy"wokół, którego występowało duże zaśmiecenie.

 

Ustalono właściciela terenu i zobowiązano do uporządkowania i posprzątania miejsc zanieczyszczonych. Miło nam poinformować, że w dniu 18 listopada odnotowaliśmy zakończenie tej sprawy. Strażnicy wykonali zdjęcia dokumentujące stan czystości tego rejonu.

 

 

Zdjęcia z dnia podjęcia interwencji.

 

               

Zdjęcia po uporządkowaniu.

 

 

 


 

Podsumowanie akcji Przyjaciel Ziemi

28.11.2011 r.

 

Z początkiem listopada dobiegła końca akcja eko patrolu Straży Miejskiej pod hasłem "Przyjaciel Ziemi". Miała ona na celu podniesienie świadomości z zakresu ekologi i dbania o środowisko, a skierowana była do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

 

W tym przedsięwzięciu wzieło udział ponad 500 uczniów. Na godzinej prelekcji dzieci dowiedziały się m.in. jak traktować środowisko naturalne, a także nauczyły się jak prawidłowo przeprowadzać segregację śmieci. Zajęcia miały charakter luźny i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych najmłodszych słuchaczy. Podsumowując tę akcję składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz dyrekcji i nauczycieli, którzy pomogli zorganizować nam te prelekcje.


 

Zbiórka elektrośmieci i makulatury

25.11.2011 r.

 

W dniu 30.11.2011 roku w godzinach od 15.00 do 17.00 uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. na os. XXX Lecia PRL organizują zbiórkę zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury.

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wzięcia uddziału w zbiórce. Przekazany sprzęt, będzie przeznaczny do recyklingu. Wszyscy możemy pokazać, że pozbycie się w odpowiedni sposób tego rodzaju śmieci jest nam dobrze znane i na stałe zagościło w naszej świadomości. Elektrośmieci i makulaturę będzie można oddać bezpłatnie w siedzibie szkoły na os. XXX Lecia PRL 42.

Nad bezpieczeństwem akcji będzie czuwał EKOPATROL Straży Miejskiej, który współpracę z dyrekcją szkoły w zakresie postawy proekologicznej ocenia bardzo wysoko. Poniżej zdjęcia z ostatniej akcji zbiórkiw dniu 26.10.tego roku.

 

 


 

Ulica Teligi teren posprzątany przez sprawcę zanieczysczenia

23.11.2011 r.

 

 

 

 


 

Rejon garaży ul. Leszka uporządkowany

21.11.2011 r.

 

Odnotowaliśmy kolejny pozytywny wynik pracy naszego eko-patrolu. W związku z informacją uzyskaną od zainteresowanych porządkiem w naszym mieście mieszkańców,
strażnicy podjęli interwencję w sprawie zanieczyszczenia w rejonie garaży i ciepłowni przy ul. Leszka. Wśród śmieci znaleziono dokumenty wskazujące na jednego ze sprawców zaśmiecenia.

 

Za powyższe wykroczenie został on ukarany mandatem karnym i zobowiązany do uprzątnięcia pozostawionych w tym miejscu śmieci. Pozostałe śmieci (a było ich nie mało) uprzątnął właściciel tego terenu, tj. Miasto Wodzisław Śl. Śmieci te w postaci części samochodowych, opon, pojemników po olejach, sprzęt RTV, wykładziny, itp. skałdowane tam były przez wiele lat i problem wciąż narastał. Jednak po wielu interwencjach zarówno mieszkańców, jak i Straży Miejskiej miejsce to zostało uprzątnięte przez Służby Komunalne Miasta.

                                                 

  

   

 

    

    

    

 


 

Nie pal śmieci, będą kontrole

21.11.2011 r.

 

Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, pracownicy Urzędu Miasta oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej będą przeprowadzać częstsze kontrole rejonów najbardziej zagrożonych niską emisją.
Podczas kontroli będą pobierane z paleniska próbki popiołu, które zostaną przebadane przez laboratorium Poltechniki Krakowskiej. Wyniki wskażą, czy mieszkaniec dba o środowisko, czy też beztrosko wrzuca do swojego pieca śmieci i odpady.

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych, takich jak m.in.: tlenek i dwutlenek węgla, dwtlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, związku chloru i fluoru, dioksyny, furany, a także metale ciężkie. Zanieczyszczenia wywołują uszkodzenia komórek w organizmach żywych, uszkodzenia narządów wewnętrznych, reakcje alergiczne, schorzenia układu oddechowego, przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu do 30 dni lub grzywny do 5 tys. zł.

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnegom kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochorny środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

ULOTKA INFORMACYJNA - NIE SPALAJ ODPADÓW!

Ulotka - strona 1 Ulotka - strona 2

 


 

Sprawca zaśmiecenia terenu na ul. Teligi ukarany

18.11.2011 r.

 

Strażnicy miejscy po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających ustalili i ukarali mandatem karnym sprawcę zaśmieceniem terenu przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl.

W październiku strażnicy ujawnili dzikie wysypisko śmieci powstałe na terenie kopalnianym w rejonie ul. Teligi w dzielnicy Wilchwy. W miejscu tym nieznani sprawcy od pewnego czasu wyrzucali zbędne odpady takie jak części samochodowe, gruz, meble, papier, butelki i opakowania szklane i plastikowe.

Wkrótce po zlokalizowaniu tego wysypiska ustalony został jeden ze sprawców powstania tego zaśmiecenia. Okazał się nim być wodzisławski przedsiębiorca prowadzący  firmę remontowo – transportową. Za swój czyn otrzymał on mandat karny w wysokości 500 zł. Został także zobowiązany do posprzątania śmieci.

 

Wysypisko przy ul. Teligi w dzielnicy Wilchwy

Wysypisko przy ul. Teligi w dzielnicy Wilchwy

 

 


Sprawca posprzątał śmieci a inny zaraz naśmiecił

16.11.2011 r.

 

 Na początku listopada strażnicy miejscy zakończyli czynności wyjaśniające prowadzone w sprawie zaśmiecenia terenów leśnych znajdujących się w rejonie ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl. Sprawca zaśmiecenia został ustalony i ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W lesie przy ul. Skrzyszowskiej w położonym na uboczu, mało uczęszczanym miejscu nieznany sprawca, niezauważony przez nikogo porzucił dużą ilość odpadów takich jak kartonowe pudła, worki foliowe, opakowania i listwy plastikowe, papiery. Przeprowadzone przez strażników czynności doprowadziły do ustalenia firmy z Rybnika, z której te odpady pochodziły. Wkrótce ustalony również został sprawca, który wysypał te śmieci do lasu.
Sprawca za swój czyn otrzymał mandat karny w wysokości 500 zł oraz nakaz posprzątania powstałego śmietniska co też uczynił.

Kilka dni po posprzątaniu terenu w tym samym miejscu pojawiły się nowe śmieci porzucone przez kolejnego nieodpowiedzialnego sprawcę, który natychmiast wykorzystał świeżo uprzątnięty kawałek polany do pozbycia się swoich śmieci.

 

Śmietnisko w lesie przy ul. Skrzyszowskiej

 

 

 


 

Jesienne liście

15.11.2011 r.

 

Jesień to czas porządków w naszych przydomowych ogrodach.
Spadające liście z drzew to coroczny problem właścicieli ogrodów.
Zalegające pod drzewami i rozwiewane przez wiatr „zaśmiecają” ogrody.
Jednak takie opadłe liście to niekoniecznie problem, ale i bogactwo ogrodu.

 

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest przeznaczenie liści na kompost.
Można go przygotować na pryzmie lub w przeznaczonym do tego celu pojemniku.
Zagrabione liście mogą też służyć do ochrony roślin przed mrozem, a warstwa liści chroni glebę przed przemarzaniem.
Liście można również wywieźć z pozostałymi śmieciami bytowymi, jednak trzeba zapłacić za ich wywóz.
Rzeczywistość bywa jednak inna.Strażnicy Miejscy w czasie swoich patroli na obrzeżach lasu
często zauważają porzucone worki z liściami. To najgorszy sposób pozbywania się ich. Worki foliowe rozkładają się około 300 lat w przeciwieństwie do liści, które rozkładają się ok. 3-4 miesiące. Jak widać różnica jest kolosalna.
Podobnie zresztą sprawa wygląda ze skoszoną trawą.
Dlatego apelujemy do wszystkich!
Jeżeli zauważymy taki proceder nie bójmy się zgłosić tego do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

 

 


Sprawca ustalony, śmieci posprzątane

9.11.2011 r.

 

Pod koniec września strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję związaną z zaśmieceniem terenu przy ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śl. Tam w rejonie bocznicy kolejowej nieznany sprawca porzucił sporą ilość śmieci takich jak worki foliowe, papiery i opakowania plastikowe po produktach spożywczych.

Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w tej sprawie strażnicy ustalili sprawcę zaśmiecenia, którym był właściciel jednego ze sklepów z Wodzisławia Śląskiego. Przeciwko ustalonemu sprawcy został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Za popełnienie tego wykroczenia grozi mu kara grzywny do 500 zł.
Ponadto sprawca został zobowiązany do uprzątnięcia zaśmiecenia co też uczynił.

 

Śmieci porzucone na ul. Łużyckiej

Śmieci porzucone na ul. Łużyckiej

Sprawca został ustalony i zobowiązany do posprzątania zaśmiecenia

Sprawca został ustalony i zobowiązany do posprzątania zaśmiecenia

 

 


Tereny leśne przy ul. Piaskowej posprzątane

4.11.2011 r.

 

 

Po interwencji stażników z eko patrolu zostało posprzątane jedno z większych i dość często odwiedzanych miejsc - ulica Piaskowa. To ciekawy rejon na jesienne spacery, dla niektórych miejsce refleksji, spokoju, odpoczynku. Jesienią teren brzózek często penetrowany jest przez osoby zbierające grzyby.

Można tam znaleźć borowiki, kozaki, polaki i inne. Niestety nie wszyscy przychodzą w to miejsce w celach tylko rekreacyjnych. Często zdarza się, że odwiedzający to miejsce wjeżdżają samochodem, by pozbyć się śmieci ze swojej posesji. Wtedy wśród drzew oprócz owoców, runa leśnego znajdujemy śmieci... Wyjątkowo w tym miejscu było ich bardzo dużo.
Dlatego też z początkiem roku zawnioskowaliśmy o ustawienie znaku drogowego B-1 zakaz ruchu, by ograniczyć ten proceder do minimum. Cieszy nas, że udało się uporządkować to miejsce. Tutaj pragniemy podziękować Kompanii Węglowej S.A Odział KWK "Marcel" za wzorową współpracę i szybkie wykonanie zleconych zadań. Teren, który został uporządkowany to bardzo duży obszar, dlatego poniżej umieszczone zdjęcia nie przedstawiają skali problemu,  który występował w tym miejscu.

 

 

 

 

tak dziś tam wygłąda...

 

 

 

 


 

Kolejne uporządkowanie terenu

2.11.2011 r.

 

Eko patrol Straży Miejskiej z Wodzisławia Śląskiego odnotował po raz kolejny posprzątanie zaśmiecenia terenu przy ul. Teligi, rejon po byłej KWK 1-Maja.

 W sąsiedztwie znajdowały się dwie działki, z której jedna uporządkowana została w dniu 28.10.2011 r. jak pisaliśmy na naszej stronie. Tak jak w poprzednim przypadku właściciel terenu został zobowiązany do uprzątnięcia zalegających tam śmieci tj. plastikowe ramy okienne, worki foliowe i butelki plastikowe. Wszystkich nas cieszy widok posprzątanych miejsc.

 

 Tak wygłądało to miejsce w dniu podjęcia działań eko patrolu.

 

 

 to efekt naszej pracy. 

 

 

 

 


 

Nastepne uporządkowanie terenu na ul. Bogumińskiej

31.10.2011 r.

 

Do uporządkowania terenu na ul. Bogumińskiej doprowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej z eko patrolu.

Pod koniec września tego roku, w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, strażnicy udali się w miejsce wskazane przez zgłaszającego. Na miejscu zastali teren silnie zanieczyszczony różnego rodzaju odpadami, co widać na zdjęciach poniżej. Ustalono więc właściciela terenu i zobowiązano do uporządkowania. Ponowna kontrola tego miejsca  w pażdzierniku 2011 r. zadowoliła naszych pracowników co udokumentowali na zdjęciach.

 

 23.09.2011 r.

25.10. 2011 r. 
23.09.2011 r.
25.10. 2011 r. 
 

 


 

Uporządkowany teren byłej KWK 1-Maja ul. Teligi

28.10.2011 r.

 

 Po interwencji strażników z eko patrolu, uporządkowany został kolejny teren. Zaśmiecenie znajdowało się na terenie byłej KWK 1-Maja w dzielnicy Wilchwy. Na niezabudowanej działce należącej do spółki znajdowały się porzucone opony,obramowania okien, meble, materace, szkło, worki foliowe. Właściciel terenu uprzątnął śmieci na własny koszt.

 

 

Tak wygłądał teren w chwili przybycia strażników z eko patrolu.

 

 

 

 

A to wynik naszego działania.

 

 

 

 


 

 

Zakończona zbiórka elektrośmieci w SP 10

27.10.2011 r.

 

Bezsensownym jest wyrzucanie RTV i AGD (typu telewizory, monitory, komputery, radia, lodówki itp...) na poboczach dróg i obrzeżach lasów.
Niestety niektórzy ludzie nie potrafią docenić nie tylko piękna naszej wspólnej przyrody, ale i starań innych o czystość naszego miasta.

 

 

A wystarczy tylko posłuchać radia, poczytać trochę prasy, aby dowiedzieć się, że już kolejny raz w tym roku zorganizowano zbiórkę tzw. elektrośmieci w naszym mieście. Właśnie w dniu wczorajszym strażnicy miejscy w ramach eko-patrolu w godzinach rannych zebrali z poboczy dróg elektrośmieci, które dostarczyli na miejsce zbiórki do SP nr 10, gdzie taka akcja miała miejsce. To przecież nic nie kosztuje. Więc po co ukrywać się po lasach, poboczach i tym podobnych miejscach jak można to zrobić całkiem legalnie i jeszcze za to usłyszeć "DZIĘKUJEMY". Przecież to takie proste.

Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego składa serdeczne poczękowania przedstawicielom SP nr.10 za zorganizowane i wspólne przeprowadzenie akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Posprzątany teren przy ul. A. Dzika

26.10.2011 r.

 

Zanieczyszczone 18-nastoma workami ze śmieciami miejsce, przy ul. Adama Dzika w tym tygodniu zostało posprzątane przez właściciela terenu. Do szybkiego uporządkowania rejonu przyczynili się interweniujący strażnicy z  eko patrolu.
Poniżej zdjęcia przed interwencją i po interwencji.

 

 

  

 

 

 


 

Podziękowanie

25.10.2011 r.

 

Trwają aktualnie prelekcje w szkołach podstawowych naszego miasta na temat EKOLOGII. Każdego z nas cieszy jak zostaje doceniony jego trud i praca. Dlatego też jest nam niezmiernie miło wszystkich poinformować o otrzymanym podziękowaniu od Dyrekcji Szkoły wraz uczniami za prowadzone zajęcia w szkołach.

  

 

 

 


 

 

Zbiórka elektrośmieci w SP 10

25.10.2011 r.

 

W dniu 26.10.2011 roku w godzinach od 15.00 do 17.00 uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. na os. XXX Lecia PRL organizują zbiórkę zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury.

Elektrośmieci i makulaturę będzie można oddać bezpłatnie w siedzibie szkoły na os. XXX Lecia PRL 42.

Nad bezpieczeństwem akcji będzie czuwał EKOPATROL Straży Miejskiej.

 

Elektrośmieci

 

 


 

 

Kolejne zaśmiecone tereny posprzątane

20.10.2011 r.

 

Kolejna trzy zaśmiecone miejsca znajdujące się na terenie miasta zostały posprzątane. Do uprzątnięcia tych terenów przyczyniły się interwencje strażników miejskich z eko patrolu.
Zaśmiecone tereny znajdowały się w takich miejscach jak:

 

 

 

ul. Armii Ludowej w rejonie sklepu Biedronka, gdzie na porośniętym trawą terenie znajdował się porozrzucany gruz budowlany, opona samochodowa i inne drobne śmieci takie jak papiery i opakowania po napojach,

 

Śmieci przy ul. ArmiiLudowej ul. Armii Ludowej

 

ul. Poprzeczna, wzdłuż torów kolejowych w wysokiej trawie znajdowały się papiery, butelki szklane i plastikowe, tłuczone szkło, obudowy po sprzęcie RTV,

 

Śmieci przy ul. Poprzecznej ul. Poprzeczna

 

ul. Połomska, na poboczu drogi nieznana osoba porzuciła 2 worki, w których znajdowały się szklane butelki i słoiki,

 

Śmieci przy ul. Połomskiej ul. Połomska

 

 

 


 

To już kolejna edycja zajęć ekologicznych w szkołach dla klas pierwszych

17.10.2011 r.

 

Strażnicy z eko patrolu ponownie  prowadzą w wodzisławskich szkołach pro-ekologiczne zajęcia edukacyjne. Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom określonych zachowań poprzez  odkrywanie, przeżywanie, a także działanie na rzecz przyrody i najbliższego środowiska. Prowadzone spotkania ekologiczne w dużej części  realizowane są w formie czynnościowej, tzn. poprzez konkretne zadania do wykonania, zabawa w segregację śmieci, itp.

Poniżej zdjęcia z poniedziałkowych zajęć w Szkole Podstawowej nr 3

 

 


 

Śmietnisko przy ul. Piaskowej zostało posprzątane

13.10.2011 r.

Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany został teren jednego z śmietnisk znajdujących się w rejonie lasku położonego przy ul. Piaskowej w dzielnicy Wilchwy. Na należącej do prywatnej osoby niezabudowanej działce znajdowały się porzucone ramy okienne, obudowy z telewizorów, telewizory, opony samochodowe. Właściciel terenu uprzątnął śmieci na swój koszt.

 

 

Śmietnisko w lasku przy ul. Piaskowej

Śmietnisko zostało uprzątnięte

 

 


 

Zaśmiecenie z ul. Polnej zostało uprzątnięte

 11.10.2011 r.

 

Pod koniec czerwca strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia zaśmiecenia znajdującego się niedaleko torów kolejowych w rejonie ulicy Polnej i Tęczowej. We wrześniu teren został posprzątany.

Na terenie położonym wzdłuż torów kolejowych PKP strażnicy stwierdzili nagromadzenie odpadów w rodzaju gruz, papa dachowa, popiół paleniskowy, gałęzie, skoszona, zeschła trawa. Śmieci znajdowały się wśród wysokich chwastów i trawy na niezabudowanej działce niedaleko torów kolejowych.

Po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane.

Wysypisko przy ul. Polnej

Teren został posprzątany przez PKP

 


 

Teren ze stertą gałęzi został uporządkowany

07.10.2011 r.

 

Już w maju strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia sterty gałęzi zgromadzonych na jednej z niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim.

 
Jak ustalili strażnicy gałęzie pochodziły z prac porządkowych związanych z konserwacją cieku wodnego Leśnica wykonywanych przez Śląski Zarząd Melioracji Wodnych.
Dopiero we wrześniu po interwencjach straży miejskiej i pisemnych monitach Urzędu Miasta wykonawca robót uporządkował teren składowania gałęzi.

 

Teren ze stertą gałęzi po czyszczeniu Leśnicy

Gałęzie zostały uprzątnięte we wrześniu

 

 


 

 

Kolejna edycja prelekcji dotyczących ekologii w naszych szkołach

07.10.2011 r.

 

Z chwilą powstania w bieżącym roku w jednostce Straży Miejskiej naszego miasta EKO-PATROL-u jednym z założeń było m.in. uświadamianie naszym najmłodszym mieszkańcom tematu z zakresu ekologii. Właśnie takie zajęcia z powodzeniem i bardzo dużym zainteresowaniem odbyły się na przełomie maja i czerwca we wszystkich szkołach podstawowych naszego miasta, jak i również współpracującej z nami Gminy Godów.
 Dlatego mając na uwadze powyższe z wielką przyjemnością pragnę poinformować i jednocześnie zaprosić do kolejnej edycji prelekcji n/t ekologii. Zajęcia te będą przeprowadzone w miesiącach październiku i listopadzie bieżącego roku. Z kolei program prelekcji dotyczyć będzie ciekawostek z zakresu ekologii, pogadanek oraz gier i zabaw dotyczących tego tematu.
Pragniemy dodać, iż chcemy, aby takie zajęcia były przeprowadzane systematycznie każdego roku we wszystkich placówkach oświatowych naszego miasta.

 


 

Ekoprzyjaciele sprzątają świat

19.09.2011 r.

 

W ramach osiemnastej edycji akcji „Sprzątanie świata 2011” w sobotę 17 września zebrała się grupa „Ekoprzyjaciół” złożona z uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. pod opieką nauczycielki i strażników miejskich.

Ekoprzyjaciele aktywnie włączyli się w tę mającą na celu wzmocnienie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne akcji, której przewodnim hasłem jest „Lasy to życie – chrońmy je”.

 

Plakat

Po zaopatrzeniu się w ochronne rękawice i worki na śmieci grupa ochoczo zabrała się za zbieranie śmieci w rejonie kompleksu leśnego przy kąpielisku Balaton.

Sprzątanie lasu

Odpoczynek po pracy

 

 


 

Śmieci na bocznicy PKP zostały posprzątane

14.09.2011 r.

 

Pod koniec lipca strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia zaśmiecenia znajdującego się wzdłuż torów kolejowych niedaleko ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śl. Obecnie śmieci zostały posprzątane.

Na terenie położonym przy bocznicy kolejowej PKP strażnicy stwierdzili spore nagromadzenie śmieci różnego rodzaju, wśród których znajdowały się plastikowe oraz szklane butelki, metalowe puszki, obudowy lodówek, papiery i tektury, folie itp. Śmieci znajdowały się wśród wysokich chwastów w odkrytym betonowym zbiorniku znajdującym się niedaleko torów kolejowych.

Po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane, zbiornik zdemontowany a teren dokładnie wykoszony.

Zaśmiecony teren przy bocznicy kolejowej

Śmieci znajdowały się w betonowym zbiorniku

Obecnie teren został posprzątany i wykoszony

 

 

 

 

 


 

 

Śmieci przy ul. Witosa zostały uprzątnięte

06.09.2011 r.

 

Niecały miesiąc temu strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję w związku zaśmieceniem niezabudowanej dział w centrum miasta. Na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch marketów handlowych i stacji benzynowej przy ul. Witosa nieznany sprawca porzucił kilka worków z odpadami takimi jak papiery, zużyte opakowania szklane, metalowe i plastikowe, worki foliowe.Zawartość worków rozrzucona była po całym terenie co bardzo negatywnie wpływało na estetykę tego rejonu biorąc pod uwagę, że śmieci leżały na wprost od wejścia do jednego ze sklepów.

Mimo, że śmieci zostały porzucone w bardzo ruchliwej okolicy nie znalazł się żaden świadek i dotychczas sprawca zaśmiecenia nie został ustalony. Jednak po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane a działka wykoszona, co wyraźnie przyczyniło się do poprawy wyglądu tego miejsca.

 

Zaśmiecenie przy ul. Witosa

Zaśmiecenie posprzątał właściciel działki

 

 

 


 

 Zaśmiecenie przy ul. Skrzyszowskiej posprzątane

01.09.2011 r.

 

Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowane zostało zaśmiecenie znajdujące się przy ul. Skrzyszowskiej. Na poboczu drogi nieznany sprawca wyrzucił zderzak samochodowy i worek wypełniony śmieciami domowymi. Po zgłoszeniu potrzeby posprzątania terenu zaśmiecenie zostało usunięte przez służby komunalne.

 

  

Zaśmiecenie uprzątnięte

 


 

 

Las w Kokoszycach został posprzątany

17.08.2011 r.

 

Miesiąc temu strażnicy miejscy w związku ze zgłoszeniem o zaśmieceniu leśnej ścieżki udali się w rejon ul. Osadniczej w dzielnicy Kokoszyce. Tam około 100 metrów w głąb lasu stwierdzili dzikie wysypisko śmieci gdize porzucone były takie odpady jak gruz, papiery, butelki plastikowe i szklane.

Po ustaleniu właściciela działki został on zobowiązany do posprzątania zaśmieconego terenu. W ubiegłym tygodniu właściciel nieruchomości zgłosił do Straży Miejskiej, że śmieci z lasu zostały posprzątane i wywiezione i dodatkowo zostały wycięte wysokie krzaki i krzewy dziko porastające teren wokół lasu od strony drogi.

 

Jedno z zaśmieconych miejsc

Las w rejonie ul. Osadniczej

 

 


 

 Śmietnisko w lasku zostało posprzątane

10.08.2011 r.

 

Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany został teren dzikiego wysypiska przy jednej z bocznych odnóg ulicy Młodzieżowej w dzielnicy Zawada. Na należącej do prywatnej osoby działce znajdowała się porzucona duża ilość odpadów typu zderzaki samochodowe i obudowy po sprzęcie RTV. Właściciel terenu musiał uprzątnął śmieci na swój koszt.

 

 

Porzucone w lesie zderzaki samochodowe

Teren został niedawno posprzątany

 

 


 

 Kolejne śmieci posprzątane

06.08.2011 r.

 

Kolejna dwa zaśmiecone miejsca znajdujące się na terenie miasta zostały posprzątane przez właścicieli. Do uprzątnięcia tych terenów przyczyniły się interwencje strażników miejskich z eko patrolu.
Zaśmiecone tereny znajdowały się: 

na ul. Czarnieckiego w rejonie mostku, gdzie znajdowały się papiery, styropian, butelki szklane i plastikowe, folie,

Śmieci przy ul. Czarnieckiego Ul. Czarnieckiego po sprzątaniu

 

na ul. Olszyny, na poboczu drogi w krzakach znajdowały się papiery, butelki szklane i plastikowe, opakowania po artykułach spożywczych

Śmieci przy ul. Olszyny ul. Olszyny po sprzątaniu

 

 

 


 

 Śmietniska uprzątnięte

02.08.2011 r.

 

 

 

 W ostatnim okresie po interwencjach strażników z eko patrolu uporządkowane zostały przez właścicieli następujące zaśmiecone tereny:

ul. Bogumińska – w rejonie targowiska oraz wzdłuż rzeki Leśnica na terenie kilku działek znajdowały się śmieci rodzaju: papiery, butelki szklane i plastikowe, opony samochodowe,

 

ul. Mendego – wzdłuż rzeki Leśnica, na terenie kilku działek znajdowało się zaśmiecenie w postaci papierów, butelek szklanych i plastikowych,

 

ul. Mszańska – zaśmiecona papierami, plastikami i szkłem skarpa w rejonie skrzyżowania z ul. Zagrodową,

 

ul. Armii Ludowej- zaśmiecony papierami, workami foliowymi wypełnionymi śmieciami, opakowaniami szklanymi i plastikowymi lasek przy drodze w odległości około 200 metrów od skrzyżowania z ul. Jastrzębską.

 

 


 

 

Wysypisko przy ul. Ofiar Oświęcimskich posprzątane

13.07.2011 r.

 

Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany został teren dzikiego wysypiska przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w rejonie wiaduktu.

Na należącej do Polskich Kolei Państwowych działce znajdowała się duża ilość śmieci takich jak obudowy po sprzęcie RTV, butelki szklane i plastikowe, papiery, potłuczone szkło, styropian. Po pisemnym wystąpieniu PKP uporządkowało swoją nieruchomość.

 

 

W tym miejscu warto nadmienić, że w poniedziałek 11 lipca strażnicy po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających ustalili i ukarali mandatami karnymi 2 osoby, które w rejonie ul. Ofiar Oświęcimskich zaśmieciły las wyrzucając do niego śmieci.

 

 


 

 

Wyrzucił śmieci do lasu w Godowie

04.07.2011 r.

 

W dniu 1 lipca strażnicy pełniący służbę na terenie gminy Godów ujawnili i ukarali mandatem karnym sprawcę, który wyrzucił śmieci do lasu.

Podczas patrolowania okolic lasu w rejonie ul. 1 Maja strażnicy zauważyli porzucone śmieci w workach foliowych i plastikowych koszykach. Wśród śmieci znajdowały się dokumenty z danymi osobowymi mieszkanki gminy.

Po przeprowadzonych czynnościach ustalono, że śmieci do lasu wyrzucił syn kobiety, której dane widniały na dokumentach. Śmieci pochodziły ze sprzątania garażu. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Musiał on też posprzątać zaśmiecone przez siebie miejsce.

 

 

 


 

Zanieczyszczenie w wąwozie posprzątane

27.06.2011 r.

 

Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany został zaśmiecony teren w wąwozie znajdującym się pomiędzy ulicami 26 Marca i Daszyńskiego. Na należącej do prywatnej osoby działce nieznany sprawca porzucił zbite szyby, tektury, śmieci bytowe, płyty pilśniowe i obudowy sprzętu RTV. Właściciel terenu musiał uprzątnąć śmieci na swój koszt.

 

 


 

Ekoprzyjaciele

14.06.2011 r.

Ekoprzyjaciele to grupa ekologiczna, w skład której wchodzą strażnicy miejscy oraz nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych. Głównym celem i zadaniem powstałej grupy ekologicznej będzie doraźne sprzątanie ogólnodostępnych miejsc, w których znajdują się porzucone śmieci.

W dniu wczorajszym grupa złożona z uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 pod opieką koordynatorów akcji – nauczycielki i strażników miejskich, wzięła udział w sprzątaniu kompleksu leśnego w rejonie kąpieliska Balaton. Ekoprzyjaciele zebrali ponad 20 worków śmieci porozrzucanych po całym lesie.

Na koniec akcji, po ciężkiej pracy uczestniczy mogli odpocząć i posilić się przy ognisku w czasie pieczenia kiełbasy. W tym czasie grupę odwiedził Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który podziękował wszystkim za udział w pożytecznym przedsięwzięciu.

 

 


 

 

Wysypisko przy ul. Pszowskiej posprzątane

10.06.2011 r.

 Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany został teren dzikiego wysypiska przy jednej z bocznych odnóg ulicy Pszowskiej w dzielnicy Kokoszyce. Na należącej do prywatnej osoby działce znajdowała się duża ilość śmieci: papiery, butelki szklane i papierowe, papiery, tektury, opony, styropian, gruz. Właściciel terenu uprzątnął śmieci na swój koszt.

 

 

 

 


 

Lasek w rejonie A. Dzika został posprzątany

08.06.2011 r.

Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany został teren w rejonie lasku przy ul. A. Dzika w dzielnicy Zawada. W lutym strażnicy stwierdzili mocno zanieczyszczoną działkę, na której znajdowały się różnego rodzaju odpady pozostawione przez nieznanych sprawców takie jak worki foliowe wypełnione śmieciami, wszelkiego rodzaju butelki, papiery i odpady styropianowe. Po ustaleniu właściciela zaśmieconego miejsca został on zobowiązany do uprzątnięcia terenu co też niedawno uczynił.

 

 


 

  

Zniknął gruz z działki na ul. M. Dąbrowskiej

06.06.2011 r.

 Po interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany została zanieczyszczona gruzem działka na ul. Marii Dąbrowskiej.  Nieporządek znajdował się na prywatnym terenie i to firma władająca działką na swój koszt musiała go uporządkować. Gruzu było tak dużo, że staczał się on na sąsiadującą drugą działkę. W związku z dużą ilością odpadów jaką trzeba było wywieźć firma kilka razy przedłużała termin jaki został jej wyznaczony na uporządkowanie terenu. Ostatecznie prace porządkowe zostały zakończone w maju.

 

 


 

Przy mostku na ul. Czarnieckiego posprzątane

18.05.2011 r.

Zaśmiecony teren przy moście na ul. Czarnieckiego został posprzątany przez właścicielkę.  Nieporządek znajdował się na prywatnym terenie. Znajdowały się tam śmieci typu papiery, butelki szklane i plastikowe, papiery, foliowe torby itp. Po interwencji strażników z eko patrolu śmietnisko zostało posprzątane.

 

 


 

Zaktualizowany harmonogram szkoleń

17.05.2011 r.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń edukacyjnych prowadzonych przez strażników z eko patrolu:

18.05 (środa) godz. 9.00 i 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 21,
19.05 (czwartek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 2,
20.05 (piątek) godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach,
23.05 (poniedziałek) godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie,
24.05 (wtorek) godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Godowie,
25.05 (środa) godz. 8.00 i 9.00 - Szkoła Podstawowa nr 15,
25.05 (środa) godz. 10.45 – Szkoła Podstawowa nr 10,
27.05 (piątek) godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Łaziskach,
30.05 (poniedziałek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 16,
02.06 (czwartek) godz. 10.45 i 11.45 – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach,
03.06 (piątek) godz. 8.50 – Szkoła Podstawowa z ul Kopernika,
06.06 (poniedziałek) godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku.


 

Trwają zajęcia ekologiczne w szkołach

11.05.2011 r.

Strażnicy z eko patrolu prowadzą w wodzisławskich szkołach pro-ekologiczne zajęcia edukacyjne. Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom określonych zachowań poprzez  odkrywanie, przeżywanie, a także działanie na rzecz przyrody i najbliższego środowiska. Prowadzone spotkania ekologiczne w dużej części  realizowane są w formie czynnościowej, tzn. poprzez konkretne zadania do wykonania.

Poniżej zdjęcia z poniedziałkowych zajęć w Szkole Podstawowej nr 5.

 

 


 

 

Kolejne zaśmiecenie uprzątnięte

06.05.2011 r.

Po interwencjach przeprowadzonych przez strażników z eko patrolu uprzątnięte zostało kolejne zaśmiecenie. Nieporządek znajdował się na prywatnym terenie niedaleko targowiska przy ul. Bogumińskiej. Znajdowały się tam porzucone przez nieznanych sprawców śmieci takie jak papiery, kartony, butelki, worki foliowe, plastiki. Teren został uporządkowany przez właściciela.

 

 


 

 

Strażnicy egzaminowali na kartę rowerową

06.05.2011 r.

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 10 z osiedla XXX Lecia PRL w Wodzisławiu Śl. strażnicy miejscy z eko patrolu wzięli udział jako egzaminatorzy w egzaminie uczniów na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 35 uczniów IV klasy, którzy odpowiadali na szereg pytań z zakresu ruchu drogowego obowiązującego rowerzystów. Egzaminatorzy byli pod wrażeniem wiedzy jaką posiadali przystępujący do egzaminu uczniowie.


 

Harmonogram szkoleń w szkołach

04.05.2011 r.

W maju strażnicy miejscy z eko patrolu przeprowadzą w wodzisławskich szkołach podstawowych cykl szkoleń edukacyjnych dla uczniów z zakresu dbałości o ekologię i ochronę środowiska.

Harmonogram tych zajęć przedstawia się następująco:
04.05 (środa) godz. 8.00 – Szkoła Podstawowa nr 8,
05.05 (czwartek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 10,
09.05 (poniedziałek) godz. 10.30 i 11.45 – Szkoła Podstawowa nr 5,
10.05 (wtorek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 3,
11.05 (środa) godz. 9.00 i 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 4,
12.05 (czwartek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 8,
13.05 (piątek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 9,
16.05 (poniedziałek) godz. 8.55 i 9.45 – Szkoła Podstawowa nr 17,
17.05 (wtorek) godz. 10.40 i 11.35 – Szkoła Podstawowa nr 1,
19.05 (czwartek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 2,
20.05 (piątek) – Szkoła Podstawowa nr 21,
25.05 (środa) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 15,
30.05 (poniedziałek) godz. 8.00 i 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 16.

Zajęcia w SP nr 8


 

Wiosenne porządki

21.04.2011 r.

Po blisko miesięcznych zabiegach eko patrolu straży miejskiej i rozmowach prowadzonych z właścicielem terenu w dniu wczorajszym uprzątnięte zostały dwa bardzo zaśmiecone miejsca położone w rejonie byłej kopalni KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim.
Jedno z takich miejsc znajdowało się tuż przy drodze na ul. Armii Ludowej, na kopalnianej skarpie, nieopodal osiedla 1 Maja i wyglądało tak:

 

 

 

 

Teren po posprzątaniu przez firmę pracującą na zlecenie kopalnianej spółki wygląda teraz tak:

 

 

 

Drugie dzikie wysypisko znajdowało się niedaleko wcześniejszego, też przy ul. Armii Ludowej, ale bardziej w głębi terenów kopalnianych. Do miejsca tego prowadzi polna droga. Nieznani sprawcy wiedząc, że jest to miejsce odludne i niezabudowane domami o dogodnym dojeździe bez skrupułów wykorzystywali to i wywozili tu wszelkiego rodzaju zbywające im śmieci jak różnego rodzaju plastiki, papiery, butelki, płachty folii, części samochodowe, opony, zużyty sprzęt RTV i AGD.

 

 

 

Wszystkie te śmieci musiał wywieźć na swój koszt  właściciel terenu. Ponadto na drodze dojazdowej do wysypiska właściciel umieści znak drogowy zakazujący ruchu, celem ograniczenia swobodnego dojazdu samochodom ze śmieciami w bagażniku.

 

 

Jak widać na zdjęciach powyższe miejsca wyglądają już estetycznie i nie odstraszają swoim wyglądem. Jak długo tak będzie, to zależy od nas wszystkich. Powszechnym zjawiskiem jest, że po jakimś czasie w tych samych miejscach znów pojawiają się nowe śmieci.
Dlatego też zwracajmy uwagę na wszelkie przejawy zaśmiecania i podejrzane zachowania osób i kierowców w takich miejscach i zgłaszajmy to służbom porządkowym.


 

Zaśmiecone tereny uprzątnięte po interwencjach eko patrolu

12.04.2011 r.


W bieżącym roku w Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego powstał specjalny ekologiczny patrol, którego głównym zadaniem jest działalność w zakresie zwalczania problemu dzikich wysypisk śmieci i ustalanie sprawców zaśmieceń. Eko patrol będzie również wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadził działania edukacyjne w zakresie dbałości o ekologię i ochronę środowiska.

 

W ostatnim okresie w wyniku działań eko patrolu oraz współpracy z właścicielem terenu uprzątnięte zostało duże wysypisko śmieci znajdujące się w lesie w rejonie ul. Oraczy.

  

 

 

 

Również po interwencji eko patrolu uporządkowany został  zaniedbany i bardzo zaśmiecony teren przy ul. Witosa w rejonie stacji paliw i sklepów Kaufland i Biedronka.

 

 

 


 

Wyrzucał śmieci – otrzymał karę

12.03.2011 r.

W dniu dzisiejszym strażnicy ustalili i ukarali sprawcę wyrzucenia śmieci w rejonie garaży przy ul. Leszka. W miejscu tym znajduje się sporo różnego rodzaju śmieci wyrzuconych przez nieznane osoby. Strażnicy zainteresowali się znajdującym się wśród śmieci dużym foliowym workiem wypełnionym różnego rodzaju odpadami ewidentnie pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W worku znajdowały się także papiery z danymi adresowymi znajdującej się w niedalekiej okolicy prywatnej posesji. Strażnicy udali się więc pod ten adres i na miejscu po krótkiej rozmowie z właścicielem posesji ustalili, że to on wyrzucił śmieci przy garażach. Śmieci pochodziły z jego posesji. Jak się okazało nie miał on pojemnika na śmieci ani też podpisanej umowy na wywóz odpadów stałych. Tak więc otrzymał dwa mandaty karne. Jeden za zaśmiecenie w wysokości 200 zł, drugi za brak pojemnika i umowy w wysokości 100 zł.

 


 

 

Studzienki zostały zabezpieczone

22.02.2011 r.

W dniu 8.02.2011 r. strażnicy miejscy stwierdzili w rejonie ogródków działkowych pomiędzy ulicami Jastrzębską i Łużycka 4 studzienki z brakującymi pokrywami. W związku z tym, że takie otwarte otwory stanowiły zagrożenie dla zdrowia zostały one przez strażników doraźnie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą. Podjęte zostały także działania zmierzające do spowodowania, aby właściciel zabezpieczył te studzienki Ustalono, że należą one do PKP. Po kilku rozmowach telefonicznych udało się skontaktować z właściwą komórką tego przedsiębiorstwa zajmująca się tego typu sprawami. Dalsza współpraca przebiegała już bez zarzutu. Na miejsce przybył przedstawiciel PKP, który po przeprowadzonej wizji w terenie spowodował zabezpieczenie otworów studzienek.