Zgłoś interwencję

  986 - bezpłatny numer alarmowy
                                         (32) - 455-13-45
 
          sms gluchoniemi

 604-620-588 - numer alarmowy

dla osób głuchoniemych