Akcja "Bezpieczne wakacje"

PrelekcjaWakacje to upragniony i wyczekiwany przez dzieci czas wyjazdów, zabaw i spędzania wolnego czasu.

Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju oraz czerwcu przeprowadziła pogadanki z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Celem zajęć było przedstawienie uczniom jak bezpiecznie spędzać czas wolny. Prelekcje odbywały się w szkołach podstawowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na spotkaniach z uczniami poruszone były tematy:

  • Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w okresie wakacyjnym,
  • Postępowanie w przypadku zgubienia się w obcym mieście,
  • Zasady dotyczące kontaktów z osobami nieznajomymi,
  • Motywacja dzieci do bezpiecznego zachowania się podczas wyjazdów z czasie wakacji,
  • Utrawolono numery alarmowe.

Na zakończenie zajęć uczniowe otrzymali od funcjonariuszy odblaski. Reasumując prelekcje przeprowadzono w 20 klasach szkół podstawowych w klasach od I-III. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 410 uczniów.