Sprawozdanie za okres 13.07.2017 r. – 08.08.2017 r.

Wykres

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

za okres 13.07.2017 r. – 08.08.2017 r.

 

 

W powyższym okresie nałożono 17 mandatów karnych, zastosowano pouczenia wobec 61 osób, skierowano 1 wniosek o ukaranie.

 • ogółem strażnicy przeprowadzili 439 interwencji, w trakcie których wylegitymowanych zostało 116 osób,

 • mieszkańcy przekazali dyżurnemu Straży Miejskiej 187 zgłoszeń,

 • przeprowadzono 17 kontroli posesji w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,

 • wystawiono 43 zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia w związku z niewłaściwym parkowaniem samochodów,

 • zgłoszono właściwym instytucjom informacje o 20 różnego rodzaju awariach, usterkach, brakach pokryw na studzienkach, uszkodzonych znakach, dziurach itp.,

 • przeprowadzono 12 interwencji z osobami bezdomnymi oraz 11 z osobami nietrzeźwymi,

 • strażnicy ujęli i przewieźli do przytuliska w Służbach Komunalnych Miasta 7 bezpańskich psów oraz podjęli 30 innych interwencji związanych ze zwierzętami,

 • w ramach działań związanych z akcją „Posprzątaj po swoim psie” przeprowadzono 26 patroli w rejonach, gdzie są wyprowadzane psy ujawniając 7 wykroczeń związanych z opieką nad psami,

 • przeprowadzono 21 kontroli miejsc gdzie może się gromadzić młodzież w związku z akcją „Bezpieczne Wakacje” oraz 103 kontrole miejsc zagrożonych występowaniem różnego rodzaju wykroczeniami.

 • podjęto 4 interwencje w sprawach porzuconych pojazdów

 • pracownicy monitoringu reagowali 5 razy na zauważone na kamerach zdarzenia,

 • funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili obowiązki ochrony Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w godzinach nocnych oraz brali udział w 3 zabezpieczaniach ładu i porządku w trakcie organizowanych imprezach.