Zakończenie akcji profilaktycznej ,,Bezpieczna droga do szkoły 2018”

Bezpieczna droga do szkołyAkcja  profilaktyczna pt.,,Bezpieczna droga do szkoły 2018” zrealizowana była przez Ekopatrol Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w okresie od 15.10.2018 r. do dnia 29.10.2018 r. Jej głównym celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i do przedszkola.

Prelekcje odbyły się w 6 placówkach oświatowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, łącznie udział w zajęciach wzięło ok. 300 uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Na spotkaniach z najmłodszymi omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci mogły także poznać na czym polega praca strażników miejskich. Przedstawiono prezentację dotyczącą bezpiecznych zachowań na drodze. Na koniec zajęć omówiono numery alarmowe i rozdano dzieciom odblaski, wyjaśniając dlaczego warto je nosić.