Odśnieżanie chodników - obowiązki

Akcja zimaWłaściciel posesji, do której bezpośrednio przylega chodnik ma obowiązek dbania o jego czystość i porządek na nim. W szczególności jest zobowiązany do usuwania z takiego chodnika błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy tej ustawy wskazują, że za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zwolnienie od tego obowiązku występuje w przypadku, gdy na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ten, kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie tego śniegu i kto dopuści się zaniedbania, musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 złotych.