Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Flaga     Przypominamy i zachęcamy do uczczenia świąt narodowych i państwowych, tj. Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja poprzez wywieszenie flagi narodowej.

     W te święta mamy więc okazję zadbać o nasze narodowe symbole i okazać nasz patriotyzm. Pamiętajmy, że każdy ma prawo używać flagi RP, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Używając narodowych symboli zachowajmy jednak cześć i szacunek.

     Korzystanie z symboli narodowych, w tym flagi, reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U z 2005 r. nr 235, poz. 2000). Poniżej cytujemy wybrane zapisy tej ustawy odnoszące się do barw i flagi:

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń.

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie”.