Informacja dot. koordynacji zadań

Koronawirus INFORMACJA

Informujemy, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego, z dniem 2 kwietnia 2020 r. praca strażników miejskich w Wodzisławiu Śląskim jest ściśle koordynowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim w zakresie:

  • dyslokacji patroli straży miejskiej,
  • organizacji wspólnych patroli z Policją,
  • prowadzenia współpracy z szczególnym uwzględnieniem weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
  • realizacji pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

W związku z powyższym Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim zawiesza wykonywanie zadań własnych niezwiązanch z ww. zakresem takich jak kontrole ruchu drogowego w zakresie parkowania samochodów, kontrole posesji w zakresie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa ochrony środowiska, działania profilaktyczne itp.