Wirus A/H1N1

Wirus grypy świń typu A/H1N1

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z pojawieniem się zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1, Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by osoby udające się do krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń tym wirusem, stosowały się do zaleceń miejscowej służby zdrowia i ściśle przestrzegały reżimu sanitarnego, a w szczególności:

  • unikały bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
  • jeśli wystąpią objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) zaleca się pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem.

W przypadku kaszlu i kichania należy pamiętać, by przykrywać usta i nos chusteczką - to pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób. Przypomina się również o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się, gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust).

Osoby powracające z krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1, w przypadku gdy w okresie około 10 dni od powrotu stwierdzą u siebie objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) powinny niezwłocznie udać się do lekarza POZ , najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej i poinformować o historii podróży.

Na śląskim lotnisku w Pyrzowicach całą dobę dyżuruje lekarz, do którego można się zwrócić w przypadku potrzeby konsultacji medycznej.

 

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

Zalecamy, co następuje:Osoby, u których wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła itp.) powinny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego (objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu - pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chorą na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną.Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.W przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualizowane codzienne o godzinie 12:00, dostępne są na stronie internetowej www.pis.gov.pl. Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia.

Warszawa, 28.04.2009, godz. 10.00

Minister Zdrowia Ewa KopaczKrajowy Konsultant w dz. Chorób Zakaźnych

 

Infolinia

W dniu 29.04.09 od godz. 14.00 uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy świń. Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Numery telefonów stacjonarnych: (22) 54 21 412 - czynny całodobowo(22) 54 21 413 - czynny od 8:00 do 16:00(22) 54 21 414 - czynny od 8:00 do 16:00

 

Często zadawane pytania

 

GRYPA ŚWIŃ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (Źródło: CDC)Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń, wywoływaną prze wirus grypy typu A.

Do tej pory przypadki zakażeń tym wirusem u ludzi były rzadkie, jednakże potwierdzono możliwość ich przenoszenia z człowieka na człowieka. Od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. w USA (w 10 stanach) łącznie stwierdzono 12 przypadków zakażeń wirusem grypy świń u ludzi.. Od marca 2009 r. potwierdzono przypadki zakażeń nowym szczepem wirusa typu A/H1N1. Wystąpiły one w Kalifornii i Teksasie. Obecnie trwa dochodzenie epidemiologiczne mające m.in. na celu określenie źródła zakażenia.

Co to jest grypa świń ? • Grypa świń jest chorobą układu oddechowego świń powodowaną przez wirusy grypy typu A. U świń wirusy te powodują liczne zachorowania, jednakże śmiertelność na skutek zakażenia jest niska. Wirus grypy świń typu A/H1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń w 1930 roku. Jak dużo jest wirusów grypy świń ? • Tak jak i pozostałe wirusy grypy, tak i wirusy grypy świń stale ulegają zmianom. Świnie mogą zostać zakażone przez wirusy grypy ptaków, ludzi i świń. Kiedy dojdzie do jednoczesnego zakażenia świni wirusami pochodzącymi od różnych gatunków, może dojść do reasortacji, w wyniku której powstanie nowy szczep wirusa. Obecnie od świń izoluje się głównie szczepy H1N1, H1N2, H3N2 i H3N1. GRYPA ŚWIŃ U LUDZI Czy ludzie mogą zachorować na grypę świń ? • Zwykle wirusy grypy świń nie zakażają ludzi. Jednakże wcześniej dochodziło do sporadycznych przypadków zakażeń, najczęściej na skutek bezpośredniego kontaktu z tymi zwierzętami (np. dzieci bawiące się blisko zwierząt lub pracownicy ferm). W chwili obecnej stwierdzono jednak udokumentowane przypadki przeniesienia wirusów grypy świń bezpośrednio z człowieka na człowieka. Jak często dochodzi do zakażenia wirusem grypy świń u ludzi ? • Wcześniej amerykańskie CDC otrzymywało zgłoszenia o jednym przypadku rocznie lub co dwa lata, ale od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. stwierdzono 12 przypadków zakażenia. Jakie są objawy grypy świń u ludzi? • Objawy są podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej, w tym np. gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel. U niektórych osób wystąpił katar, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka. Czy można zarazić się wirusem grypy świń przez zjedzenie wieprzowiny? • Nie. Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce termicznej mięsa jest bezpieczne. Jak rozprzestrzenia się grypa świń? • Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do zakażenia ludzi dochodzi najczęściej poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. Może również dochodzić do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. Jakie leki są skuteczne w terapii grypy świń u ludzi? • Wyizolowane w USA i Meksyku wirusy grypy świń typu A/H1N1 są oporne na amantadynę i rimantadynę, natomiast są wrażliwe na oseltamiwir i zanamiwir.

Czy wirus grypy świń H1N1 jest tym samym wirusem H1N1 krążącym u ludzi? • Nie. Wirus grypy świń H1N1 różni się genetycznie od wirusa ludzkiego i dlatego też szczepionki przeciwko grypie sezonowej mogą nie zapewnić pełnej ochrony przed zakażeniem wirusem odzwierzęcym.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego