Studzienki zostały zabezpieczone

Niezabezpieczona studzienkaW dniu 8.02.2011 r. strażnicy miejscy stwierdzili w rejonie ogródków działkowych pomiędzy ulicami Jastrzębską i Łużycka 4 studzienki z brakującymi pokrywami. W związku z tym, że takie otwarte otwory stanowiły zagrożenie dla zdrowia zostały one przez strażników doraźnie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą. Podjęte zostały także działania zmierzające do spowodowania, aby właściciel zabezpieczył te studzienki Ustalono, że należą one do PKP. Po kilku rozmowach telefonicznych udało się skontaktować z właściwą komórką tego przedsiębiorstwa zajmująca się tego typu sprawami. Dalsza współpraca przebiegała już bez zarzutu. Na miejsce przybył przedstawiciel PKP, który po przeprowadzonej wizji w terenie spowodował zabezpieczenie otworów studzienek.

 

Niezabezpieczone studzienki