Zniknął gruz z działki na ul. M. Dąbrowskiej

Gruz na działce przy ul. M. DąbrowskiejPo interwencji strażników z eko patrolu uporządkowany została zanieczyszczona gruzem działka na ul. Marii Dąbrowskiej.  Nieporządek znajdował się na prywatnym terenie i to firma władająca działką na swój koszt musiała go uporządkować. Gruzu było tak dużo, że staczał się on na sąsiadującą drugą działkę. W związku z dużą ilością odpadów jaką trzeba było wywieźć firma kilka razy przedłużała termin jaki został jej wyznaczony na uporządkowanie terenu. Ostatecznie prace porządkowe zostały zakończone w maju.

 

Gruz na działce przy ul. M. Dąbrowskiej

Teren po uporządkowaniu