Kolejne śmieci posprzątane

Zaśmiecenie ul. OlszynyKolejna dwa zaśmiecone miejsca znajdujące się na terenie miasta zostały posprzątane przez właścicieli. Do uprzątnięcia tych terenów przyczyniły się interwencje strażników miejskich z eko patrolu.
Zaśmiecone tereny znajdowały się:

 

 

 

na ul. Czarnieckiego w rejonie mostku, gdzie znajdowały się papiery, styropian, butelki szklane i plastikowe, folie,

Śmieci przy ul. Czarnieckiego Ul. Czarnieckiego po sprzątaniu

 

na ul. Olszyny, na poboczu drogi w krzakach znajdowały się papiery, butelki szklane i plastikowe, opakowania po artykułach spożywczych

Śmieci przy ul. Olszyny ul. Olszyny po sprzątaniu