Śmieci na bocznicy PKP zostały posprzątane

Zbiornik ze śmieciamiPod koniec lipca strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia zaśmiecenia znajdującego się wzdłuż torów kolejowych niedaleko ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śl. Obecnie śmieci zostały posprzątane.

Na terenie położonym przy bocznicy kolejowej PKP strażnicy stwierdzili spore nagromadzenie śmieci różnego rodzaju, wśród których znajdowały się plastikowe oraz szklane butelki, metalowe puszki, obudowy lodówek, papiery i tektury, folie itp. Śmieci znajdowały się wśród wysokich chwastów w odkrytym betonowym zbiorniku znajdującym się niedaleko torów kolejowych.

Po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane, zbiornik zdemontowany a teren dokładnie wykoszony.

Zaśmiecony teren przy bocznicy kolejowej

Śmieci znajdowały się w betonowym zbiorniku

Obecnie teren został posprzątany i wykoszony