Ekoprzyjaciele sprzątają świat

EkoprzyjacieleW ramach osiemnastej edycji akcji „Sprzątanie świata 2011” w sobotę 17 września zebrała się grupa „Ekoprzyjaciół” złożona z uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. pod opieką nauczycielki i strażników miejskich.

Ekoprzyjaciele aktywnie włączyli się w tę mającą na celu wzmocnienie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne akcji, której przewodnim hasłem jest „Lasy to życie – chrońmy je”.

 

Plakat

Po zaopatrzeniu się w ochronne rękawice i worki na śmieci grupa ochoczo zabrała się za zbieranie śmieci w rejonie kompleksu leśnego przy kąpielisku Balaton.

Sprzątanie lasu

Odpoczynek po pracy