Kolejna edycja prelekcji dotyczących ekologii w naszych szkołach

Z chwilą powstania w bieżącym roku w jednostce Straży Miejskiej naszego miasta EKO-PATROL-u jednym z założeń było m.in. uświadamianie naszym najmłodszym mieszkańcom tematu z zakresu ekologii. Właśnie takie zajęcia z powodzeniem i bardzo dużym zainteresowaniem odbyły się na przełomie maja i czerwca we wszystkich szkołach podstawowych naszego miasta, jak i również współpracującej z nami Gminy Godów.
 Dlatego mając na uwadze powyższe z wielką przyjemnością pragnę poinformować i jednocześnie zaprosić do kolejnej edycji prelekcji n/t ekologii. Zajęcia te będą przeprowadzone w miesiącach październiku i listopadzie bieżącego roku. Z kolei program prelekcji dotyczyć będzie ciekawostek z zakresu ekologii, pogadanek oraz gier i zabaw dotyczących tego tematu.
Pragniemy dodać, iż chcemy, aby takie zajęcia były przeprowadzane systematycznie każdego roku we wszystkich placówkach oświatowych naszego miasta.