Zaśmiecenie z ul. Polnej zostało uprzątnięte

Wysypisko przy ul. PolnejPod koniec czerwca strażnicy miejscy z eko patrolu podjęli interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcia zaśmiecenia znajdującego się niedaleko torów kolejowych w rejonie ulicy Polnej i Tęczowej. We wrześniu teren został posprzątany.

Na terenie położonym wzdłuż torów kolejowych PKP strażnicy stwierdzili nagromadzenie odpadów w rodzaju gruz, papa dachowa, popiół paleniskowy, gałęzie, skoszona, zeschła trawa. Śmieci znajdowały się wśród wysokich chwastów i trawy na niezabudowanej działce niedaleko torów kolejowych.

Po interwencji strażników u właściciela zaśmieconego terenu śmieci zostały przez niego wysprzątane.

Wysypisko przy ul. Polnej

Teren został posprzątany przez PKP