Nie pal śmieci, będą kontrole

Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, pracownicy Urzędu Miasta oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej będą przeprowadzać częstsze kontrole rejonów najbardziej zagrożonych niską emisją.
Podczas kontroli będą pobierane z paleniska próbki popiołu, które zostaną przebadane przez laboratorium Poltechniki Krakowskiej. Wyniki wskażą, czy mieszkaniec dba o środowisko, czy też beztrosko wrzuca do swojego pieca śmieci i odpady.

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych, takich jak m.in.: tlenek i dwutlenek węgla, dwtlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, związku chloru i fluoru, dioksyny, furany, a także metale ciężkie. Zanieczyszczenia wywołują uszkodzenia komórek w organizmach żywych, uszkodzenia narządów wewnętrznych, reakcje alergiczne, schorzenia układu oddechowego, przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu do 30 dni lub grzywny do 5 tys. zł.

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnegom kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochorny środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

ULOTKA INFORMACYJNA - NIE SPALAJ ODPADÓW!

 Ulotka - strona 2

Ulotka - strona 1