Rejon garaży ul.Leszka uporządkowany

Odnotowaliśmy kolejny pozytywny wynik pracy naszego eko-patrolu. W związku z informacją uzyskaną od zainteresowanych porządkiem w naszym mieście mieszkańców,
strażnicy podjęli interwencję w sprawie zanieczyszczenia w rejonie garaży i ciepłowni przy ul. Leszka. Wśród śmieci znaleziono dokumenty wskazujące na jednego ze sprawców zaśmiecenia.

 

Za powyższe wykroczenie został on ukarany mandatem karnym i zobowiązany do uprzątnięcia pozostawionych w tym miejscu śmieci. Pozostałe śmieci (a było ich nie mało) uprzątnął właściciel tego terenu, tj. Miasto Wodzisław Śl. Śmieci te w postaci części samochodowych, opon, pojemników po olejach, sprzęt RTV, wykładziny, itp. skałdowane tam były przez wiele lat i problem wciąż narastał. Jednak po wielu interwencjach zarówno mieszkańców, jak i Straży Miejskiej miejsce to zostało uprzątnięte przez Służby Komunalne Miasta.