Ulica Teligi teren posprzątany przez sprawcę zanieczysczenia