Kontrole i mandaty za spalanie śmieci w piecach

Kontrole spalania śmieciJak już informowaliśmy wcześniej funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli przeprowadzanie kontroli na posesjach mających na celu ustalenie czy w domowych kotłach c.o. są palone śmieci.

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Prowadzone kontrole mają wykazać, czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców śmieci i odpady.

Strażnicy wraz z pracownikami urzędu działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mogą wchodzić na teren nieruchomości i przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym pobierać próbki z palenisk celem ich zbadania na zawartość określonych związków wskazujących spalanie śmieci.

W czasie dwóch pierwszych kontroli kotłowni, które przeprowadzono w posesjach w dzielnicach Wilchwy i Stare Miasto nie było nawet konieczności pobierania takich próbek i wysyłania ich do laboratorium. Już same oględziny kotłowni i pieców na kontrolowanych posesjach wystarczyły do stwierdzenia, że w kotłach c.o. spalane są śmieci. Właściciele nie zaprzeczali i przyznali się do wrzucenia do swoich pieców odpadów, co zakończyło się dla nich zapłaceniem mandatów karnych w wysokości 200 i 250 zł.