Kontrola spalania w piecach C.O

Jak już informowaliśmy wcześniej funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli przeprowadzanie kontroli na posesjach mających na celu ustalenie czy w domowych kotłach c.o. są palone śmieci.

 

Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Prowadzone kontrole mają wykazać, czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców śmieci i odpady.

Strażnicy wraz z pracownikami urzędu działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mogą wchodzić na teren nieruchomości i przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym pobierać próbki z palenisk celem ich zbadania na zawartość określonych związków wskazujących spalanie śmieci.

W kontroli kotłowni, które przeprowadzono w posesji jako kolejne w dzielnicy  Stare Miasto nie było konieczności pobierania  próbki i wysyłania  do laboratorium.  Właściciel nie zaprzeczał i przyznał się do wrzucenia do  pieca odpadów, co zakończyło się  zapłaceniem mandatu karnego wysokości 500 zł.