Przy ul. Basenowej już czysto

Nieporządek przy ul. BasenowejPosprzątany został teren po byłej siedzibie LOK i basenie przy ul. Basenowej. Do uporządkowania tego miejsca przyczyniła się interwencja strażników miejskich z eko patrolu.

W grudniu ubiegłego roku strażnicy zainteresowali się nieporządkiem panującym przy ul. Basenowej na terenie gdzie mieścił się kiedyś basen i siedziba LOK. Na miejscu zastali teren silnie zanieczyszczony różnego rodzaju odpadami takimi jak obudowy telewizorów, gruz, szkło, opakowania plastikowe i szklane, papiery, opony, co widać na zdjęciach poniżej.

Ustalony więc został właściciel terenu, którym obecnie jest  poznańska spółka i wysłano pismo zobowiązujące do uporządkowania zaśmiecenia. Wkrótce po tym na ul. Basenowej pojawili się pracownicy wynajętej przez właściciela terenu firmy porządkowej, którzy zabrali się do sprzątania działki.

Podczas ponownej kontroli tego miejsca  przeprowadzonej w dniu dzisiejszym strażnicy stwierdzili, że teren został wysprzątany, co też zostało udokumentowane na zdjęciach.

 

Nieporządek przy ul. Basenowej

Nieporządek przy ul. Basenowej

Śmieci zebrane w czasie sprzątania

Teren po posprzątaniu

Teren po posprzątaniu