Teren za wiadutkem na ul. Ofiar Oświęcimskich uporządkowany.

Posprzątany został teren w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul.Ofiar Oświęcimskich.
Do uporządkowania tego miejsca przyczyniła się interwencja strażników miejskich z eko patrolu. Jeszcze w zeszłym roku strażnicy zainteresowali się nieporządkiem panującym przy ul. Ofiar Oświęcimskich.

 

 

Na miejscu zastali teren silnie zanieczyszczony różnego rodzaju odpadami takimi jak obudowy telewizorów, gruz, szkło, opakowania plastikowe i szklane, papiery,  co widać na zdjęciach poniżej.Ustalony więc został właściciel terenu, wysłano pismo zobowiązujące do uporządkowania zaśmiecenia.Podczas ponownej kontroli tego miejsca  przeprowadzonej w dniu dzisiejszym strażnicy stwierdzili, że teren został wysprzątany.