Akcje Straży Miejskiej

Akcje podejmowane przez Straż Miejską od roku 2008 w kolejności chronologicznej:

 

ROK 2017

 ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012 

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008