Wykaz wysypisk

WYKAZ WYSYPISK

 

Lokalizacja wysypiska

Status

ul. Boguminska (wysyp. nr 1w rejonie byłej Firmy "KLOCKIEWICZ")

Teren uporządkowany

ul. Boguminska (za posesją nr 11)

Teren uporządkowany

ul. Oraczy ( droga boczna - w rejonie "lasku")

Teren uporządkowany

ul. Adama Dzika (na wjeździe do lasu)

Teren uporządkowany

ul. Czarnieckiego (w rejonie mostu po prawej) 

Teren uporządkowany

od skrzyżowania ul. Letniej-Skłodowskiej do granicy miasta Radlin

Teren uporządkowany

ul. Dąbrowskiej

Teren uporządkowany

ul. Witosa (obok stacji paliw "STATOIL")

Teren uporządkowany

ul. Armii Ludowej (w rejonie hałd kopalnianych KWK 1 Maja)

Teren uporządkowany

ul. Leszka (w rejonie garaży a ciepłownią)

Teren uporządkowany

ul. Armii Ludowej (na skarpie obok bloku nr 18 na os. 1 Maja)

Teren uporzadkowany

ul. Armii Ludowej (w "lasku" po prawej stronie od ul. Jastrzębskiej)

Teren uporządkowany

ul. Ofiar Oświęcimskich (przed wiaduktem)

Teren uporządkowany

ul. Ofiar Oświęcimskich (za wiaduktem)

Sprawa w realizacji

ul. Mszańska-Zagrodowa (na skarpie za posesją nr 5 -ul. Zagrodowa)

Teren uporządkowany

ul. Poprzeczna (wzdłuż torów)

Teren uporządkowany

ul. Młodzieżowa (za przystankiem "Wypandów" w lewo, wysyp. 1)

Sprawa w realizacji

ul. Młodzieżowa (za przystankiem "Wypandów" w lewo, wysyp. 2)

Sprawa w realizacji

ul. Mlodzieżowa (za przystankiem "Wypandów" w lewo "lasek")

Teren uporządkowany

ul. Boguminska (w rejonie Targowiska oraz rzeki "Leśnica")

Teren uporządkowany

ul. Mendego (w rejonie posesji 4-8 wzdłuż rzeki "Leśnica")

Teren uporządkowany

ul. Radlińska-Daszyńskiego (za stacją paliw "STATOIL")

Teren uporządkowany

ul. Pszowska (jadąc w kierunku Pszowa, w lewo przed posesją nr 214)

Teren uporządkowany

ul. Czyżowicka (za posesją nr 51)

Teren uporządkowany

ul. Polna – Tęczowa (w rejonie skrzyżowania)

Teren uporządkowany

ul. Olszyny (w rejonie posesji nr 74)

Teren uporządkowany

ul. Skrzyszowska (przed posesją nr 7)

Teren uporządkowany

ul. Grodzisko (w rejonie przystanku autobusowego)

Teren uporządkowany

ul. Leszka pomiędzy garażami 10 a 12

Sprawa w realizacji

ul. Skrzyszowska (za posesją nr 11)

Sprawa w realizacji

ul. Łużycka (wysyp. 1 drugi wjazd z ul. Łużyckiej – droga gruntowa do POD)

Sprawa w realizacji

ul. Osadnicza (skrzyżowanie z ul. Parkową)

Teren uporządkowany

ul. Łużycka (wysyp. nr 2 bocznica kolejowa)

Teren uporządkowany

ul. Armii Ludowej (obok sklepu Biedronka)

Teren uporządkowany

ul. Czarnieckiego (w rejonie mostu po lewej) 

Teren uporządkowany

ul. Piaskowa (wysyp. 1 w rejonie wiaduktu ) 

Teren uporządkowany

ul. Witosa wysyp. 2

(obok stacji paliw "STATOIL")

Teren uporządkowany

ul. Poprzeczna wysyp. 2

Teren uporządkowany

ul. Skrzyszowska (na wjeździe w kier. Pos. nr 11

Teren uporządkowany

ul. Siarkowa w rej. pos. nr 1

Sprawa w realizacji

ul. Piaskowa (w rejonie wiaduktu wysyp. nr 2) 

Teren uporządkowany

od skrzyżowania ul. Letniej-Skłodowskiej do granicy miasta Radlin wysyp. nr 2

Sprawa w realizacji

ul. Teligi wysyp. nr 1 w rej. byłej KWK 1 MAJA

Teren uporządkowany

ul. Teligi wysyp. nr 2 w rej. byłej KWK 1 MAJA

Teren uporządkowany

ul. Połomska wysyp. nr 1

Teren uporządkowany

Obwodnica łącznik ul. 26 Marca z ul. Rybnicką

„plac do nauki jazdy”

Teren uporządkowany

ul. Boguminska (wysyp. nr 2 w rejonie byłej Firmy "KLOCKIEWICZ")

Teren uporządkowany

ul. Łużycka (wysyp. 3 przy drodze do POD)

Teren uporządkowany

ul. Adama Dzika wysyp. nr 2

Teren uporządkowany

ul. Skrzyszowska przed bud. nr 11 wysyp. nr 4

Teren uporządkowany

ul. Adama Dzika wysyp. nr 3

Sprawa w  realizacji

ul. Teligi wysyp. nr 3 w rej. byłej KWK 1 MAJA

Teren uporządkowany

ul. Długa przy granicy z sołectwem Rogów wysp.1

Teren uporządkowany

od skrzyżowania ul. Letniej-Skłodowskiej do granicy miasta Radlin wysyp. nr 3

Sprawa w  realizacji

ul. Skrzyszowska przed bud. nr 11 wysyp. nr 5

Sprawa w  realizacji

Skrzyżowanie ul. Pszowska – Wolności

Sprawa w  realizacji

ul. Olszyny

Sprawa w  realizacji

ul. Witosa na przeciw sklepu Biedronka wysyp. nr 3

Sprawa w  realizacji

ul. Teligi wysyp. nr 4 w rej. byłej KWK 1 MAJA

Sprawa w  realizacji